202308.31
0
0

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

  • Μικρότερες περικοπές στις συντάξεις χηρείας.
  • Διπλός υπολογισμός στις συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία.
  • Επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα η περικοπή της σύνταξης χηρείας στο μισό στην περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος του έμμεσα ασφαλισμένου.
  • Επιλογή του συμφερότερου ποσού που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετά την πρώτη τριετία αντί της υποχρεωτικής περικοπής της σύνταξης χηρείας στο μισό, όπως ισχύει για δικαιούχους συντάξεων χηρείας από 13-5-2016 και μετά.