202110.26
0
0

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α) Απόφαση 1477/2021

1) Αφορά τις κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

2) Κρίνεται αντισυνταγματική η παρακράτηση της ΕΑΣ για το χρονικό διάστημα 2017-2018 και συνταγματική από 1-1-2019

3) Αναδρομικά διετίας σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου είχαν ασκήσει αγωγές για τα έτη 2017-2018

4) Δικαιούχοι πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου, απόστρατοι και συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων

5) Επιστροφή ποσών από 600 ευρώ έως 11.760 ευρώ (τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν τα ειδικά μισθολόγια)

6) Η συγκεκριμένη απόφαση είναι οριστική, καθώς δεν αναμένεται να ακολουθήσει και άλλη για την παρακράτηση της ΕΑΣ

7) Το συνολικό ποσό των αναδρομικών ανέρχεται περίπου στα 500.000.000 ευρώ

Β) Απόφαση 1389/2021

1) Αφορά την περικοπή – κατάργηση των δώρων το 2013 στους συνταξιούχους του Δημοσίου

2) Κρίνεται συνταγματική η κατάργηση του δώρου Χριστουγέννων- δώρου Πάσχα- επιδόματος αδείας για λόγους δημοσίου συμφέροντος

3) Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με ανάλογη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα