202109.16
0
1

Τι σημαίνει στην πράξη η μείωση εισφορών το 2022

  1. Αύξηση στον κατώτατο μισθό (από 9,6 ευρώ έως 42 ευρώ μηνιαίως)
  2.  Όφελος για τους εργοδότες από 13,8 ευρώ σε 35 ευρώ και άνω μηνιαίως
  3.  Επιμερισμός της συνολικής μείωσης των 3 ποσοστιαίων μονάδων σε – 1,79 ποσοστιαίες μονάδες για εργοδότη και -1,21 ποσοστιαίες μονάδες για εργαζόμενους
  4. Στόχος και περαιτέρω μείωση των εισφορών το έτος 2023 κατά 1,1 %