202008.04
0
0

Είναι δικαίωμα του εργοδότη να επιβάλει τηλεργασία στους εργαζόμενους του;

Απάντηση: Αποτελεί διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη η τηλεργασία αλλά οφείλει να τηρεί τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας ,καθώς και το ωράριο που αυτές προβλέπουν