202008.04
0
0

Τι ισχύει με τις απολύσεις των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ;

Απάντηση: Υπάρχει ρητή απαγόρευση απόλυσης και εάν αυτή λάβει χώρα είναι άκυρη