202008.04
0
0

Πότε μονογονέας δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού χωρίς άλλη προϋπόθεση;

Απάντηση: Σε περίπτωση γέννησης παιδιού εκτός γάμου ή σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα.