201801.12
0
0

Ανατροπές του 2018 για 1,2 εκατ. ασφαλισμένους.

Προσωπική διαφορά σε παλαιές και νέες συντάξεις έως 31-12-2018.