201809.06
0
0

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Δικαιούχοι είναι: 1. μονοπρόσωπο νοικοκυριό 2. πολυπρόσωπο νοικοκυριό 3. μονογονεϊκή οικογένεια 4. απροστάτευτα τέκνα με συγκεκριμένα εισοδηματικά, οικογενειακά κριτήρια και κριτήρια διαμονής