ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ 15.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

 • Μέσος όρος εφάπαξ για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο: 22.942 ευρώ
 • Μέσος όρος εφάπαξ για τους ασφαλισμένους Ιδιωτικού Τομέα 15.881 ευρώ
 • 4000 εκκρεμείς αιτήσεις εφάπαξ στο Δημόσιο και 8.000 στον Ιδιωτικό Τομέα
 • 15000 χαρακτηρίζονται ληξιπρόθεσμες
 • Αιτιολογία καθυστέρησης η αργοπορία έκδοσης των αποφάσεων για κύριες συντάξεις στο Δημόσιο
 • Ισχύουσα νομοθεσία: έκδοση επικουρικής σύνταξης εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της κύριας σύνταξης και εντός 6 μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

 • Επίδομα προσωπικής διαφοράς: καταβολή από 18 έως 22-12-2023
 • Επιταγή ακρίβειας (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης): καταβολή 150 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες
 • Επιταγή ακρίβειας 200 ευρώ στους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας ΟΠΕΚΑ: αφορά 182.000 δικαιούχους και η καταβολή θα γίνει τον Δεκέμβριο
 • Αυξημένη σύνταξη Ιανουαρίου με ποσοστό 3,1 % σε όσους δεν δικαιούνται επίδομα προσωπικής διαφοράς
 • Επιλέον 50 % καταβολής στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος του ΟΠΕΚΑ
 • Κατάργηση παρακράτησης 30 % στις συντάξεις των εργαζόμενων συνταξιούχων από 1-1-2024

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΒ/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη 2ΓΒ/2023  του Α.Σ.Ε.Π.  που αφορά στην πλήρωση συνολικά χιλίων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021( Α΄6), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών  αρχίζει στις 17 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και του Μητρώου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ: 1ΔΑ/2023 500 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εκδόθηκε  από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1ΔΑ/2023 για την πλήρωση πεντακοσίων (500)  θέσεων μόνιμου
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Τμήματος Αστυνομικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας και των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα (30) θέσεις.
Κλάδου: ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις.
Κλάδου: ΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες (400) θέσεις.
Κλάδου: ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΒ/2023 ΓΙΑ 1.843 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Προκήρυξη  2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-1-2024

 • Αύξηση περίπου 3%
 • Αφορά πάνω από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους
 • Πραγματική αύξηση για 500.000 συνταξιούχους που μηδενίζουν φέτος την προσωπική διαφορά
 • 100.000 με 150.000 συνταξιούχοι ετησίως για τα επόμενα 4 έτη θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1) Εφαρμογή του ψηφιακού δωματίου επικοινωνίας:
Διαδικασία
Αίτηση συνταξιοδότησης – αποστολή στον ασφαλισμένο του email και του
λογαριασμού skype του εισηγητή – καθοδήγηση του ασφαλισμένου από
τον εισηγητή και αναζήτηση σε ηλεκτρονική μορφή δικαιολογητικών που
τυχόν εκκρεμούν – άμεση ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.

2) Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ:
Α) Αυτοματισμός και ψηφιοποίηση των συναλλαγών πολιτών και
εργοδοτών
Β) Άμεση επικοινωνία των υπηρεσιών για αυτόματη ανταλλαγή
πληροφοριών
Γ) Απλοποίηση των διαδικασιών με κατάργηση της υποβολής εγγραφών σε
έντυπη μορφή

3) Προθεσμία 3 μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, που ξεκινάει
από την έκδοση της κύριας σύνταξης

4) Ενεργοποίηση της Fast Track διαδικασίας των ‘’ συντάξεων
εμπιστοσύνης΄΄ και για τις επικουρικές συντάξεις

5) Προθεσμία 6 μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

 • Μικρότερες περικοπές στις συντάξεις χηρείας.
 • Διπλός υπολογισμός στις συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία.
 • Επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα η περικοπή της σύνταξης χηρείας στο μισό στην περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος του έμμεσα ασφαλισμένου.
 • Επιλογή του συμφερότερου ποσού που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετά την πρώτη τριετία αντί της υποχρεωτικής περικοπής της σύνταξης χηρείας στο μισό, όπως ισχύει για δικαιούχους συντάξεων χηρείας από 13-5-2016 και μετά.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Απασχόληση σε 2 εργοδότες μέχρι και 13 συνεχόμενες ώρες (προϋπόθεση η τήρηση 11 συνεχόμενων ωρών ανάπαυσης ημερησίως)
 • Συμβάσεις ευέλικτες με μηδενικές ώρες απασχόλησης και ‘’κατά παραγγελία’’
 • Εξαήμερη εργασία με αυξημένο ημερομίσθιο.
 • Διεύρυνση Ψηφιακής κάρτας εργασίας και διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιλέγουν να την εφαρμόσουν, πριν αυτή γίνει υποχρεωτική στον κλάδο τους.
 • Περιορισμός της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας στους 6 μήνες. Εάν ανανεωθεί η σύμβαση παύει και η δοκιμαστική περίοδος.
 • Υποχρεωτική η γραπτή ενημέρωση του εργαζόμενου για τους ουσιώδεις όρους εργασιακής σχέσης.
 • Αποκλειστική επιβάρυνση του εργοδότη για την υποχρεωτική κατάρτιση εργαζομένων.
 • Προστασία από απόλυση.
 • Ποινικές ευθύνες στους απεργούς που παρεμποδίζουν από την εργασία τους άλλους εργαζομένους.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2023:

-αφορά 600 μόνιμες προσλήψεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε νοσοκομεία.
-αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο πριν από τα μέσα Οκτωβρίου 2023.

Μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.000 μόνιμους νοσηλευτές
κατηγορίας ΠΕ:
-αφορά 2.000 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.).
-αναμένεται να εκδοθεί έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2023.

Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη που θα αφορά την πρόσληψη επιπλέον 2.000 µόνιµων νοσηλευτών, κατηγορίας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆.Ε.).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το μητρώο, τη συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΒ/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 28 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023: 964 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον Στρατό Ξηράς

Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ 2023 για τον Στρατό Ξηράς, πρέπει να συμπληρώσουν την  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.army.gr. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1996 έως 31-12-2004).

Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1993 έως 31-12-2004).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων