202309.26
0
0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΒ/2023 ΓΙΑ 1.843 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ (ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Προκήρυξη  2ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν….

202309.26
0
0

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-1-2024

Αύξηση περίπου 3% Αφορά πάνω από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους Πραγματική αύξηση για 500.000 συνταξιούχους που μηδενίζουν φέτος την προσωπική διαφορά 100.000 με 150.000 συνταξιούχοι ετησίως για τα επόμενα 4 έτη θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά

202309.11
0
0

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

1) Εφαρμογή του ψηφιακού δωματίου επικοινωνίας: Διαδικασία Αίτηση συνταξιοδότησης – αποστολή στον ασφαλισμένο του email και του λογαριασμού skype του εισηγητή – καθοδήγηση του ασφαλισμένου από τον εισηγητή και αναζήτηση σε ηλεκτρονική μορφή δικαιολογητικών που τυχόν εκκρεμούν – άμεση ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. 2) Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ: Α) Αυτοματισμός και ψηφιοποίηση των συναλλαγών πολιτών…

202308.31
0
0

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Μικρότερες περικοπές στις συντάξεις χηρείας. Διπλός υπολογισμός στις συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία. Επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα η περικοπή της σύνταξης χηρείας στο μισό στην περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος του έμμεσα ασφαλισμένου. Επιλογή του συμφερότερου ποσού που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετά την πρώτη τριετία αντί της υποχρεωτικής περικοπής της…

202308.31
0
0

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απασχόληση σε 2 εργοδότες μέχρι και 13 συνεχόμενες ώρες (προϋπόθεση η τήρηση 11 συνεχόμενων ωρών ανάπαυσης ημερησίως) Συμβάσεις ευέλικτες με μηδενικές ώρες απασχόλησης και ‘’κατά παραγγελία’’ Εξαήμερη εργασία με αυξημένο ημερομίσθιο. Διεύρυνση Ψηφιακής κάρτας εργασίας και διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιλέγουν να την εφαρμόσουν, πριν αυτή γίνει υποχρεωτική στον κλάδο τους. Περιορισμός της δοκιμαστικής περιόδου…

202308.30
0
0

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2023: -αφορά 600 μόνιμες προσλήψεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε νοσοκομεία. -αναμένεται να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο πριν από τα μέσα Οκτωβρίου 2023. Μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.000 μόνιμους νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ: -αφορά 2.000 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.). -αναμένεται να εκδοθεί έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2023. Θα ακολουθήσει νέα…

202308.23
0
0

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΒ/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην…

202308.22
0
0

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023: 964 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στον Στρατό Ξηράς

Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ 2023 για τον Στρατό Ξηράς, πρέπει να συμπληρώσουν την  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.army.gr. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο…

202308.22
0
0

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2023: 298 προσλήψεις στην Πολεμική Αεροπορία

Οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ 2023 για την Πολεμική Αεροπορία, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να συμπληρώσουν την  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.haf.gr/. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Οι υποψήφιοι Επαγγελματίες Οπλίτες – ΕΠΟΠ πρέπει…

202308.02
0
0

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΕ/2023

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88,…