202112.13
0
0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η  Προκήρυξη 11Κ/2021  του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει από αύριο 14 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00  και λήγει στις 30…

202111.24
0
0

ΟΙ 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ 30 % ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

1) Οι συνταξιούχοι πρώην ΟΓΑ όταν ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ 2) Συνταξιούχοι με ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ΑμεΑ 3) Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων με αναπηρία τουλάχιστον 67 % 4) Συνταξιούχοι με εργασία που δεν υπάγεται στον ΕΦΚΑ 5) Ψυχικά ασθενή που η εργασία ενδείκνυται για…

202111.19
0
0

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η προκήρυξη 9Κ/2021  του Α.Σ.Ε.Π.  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 και το άρθρο 11 του ν. 4760/2020. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων…

202111.09
0
0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1/2021) ΔΕΗ Α.Ε.

Εκδόθηκε η προκήρυξη της ΔΕΗ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει από τις 10 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2021,…

202111.05
0
0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9K/2021:ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

202110.19
0
0

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 8Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 8Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Η…

202109.02
0
0

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την κάλυψη 2.090 θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που αφορούν σε προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998

Ξεκίνησε από  την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από τον ν. 2643/98 για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους/ες ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.). Η υποβολή των αιτήσεων  διαδικασία…

202109.01
0
0

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: ΆΝΟΙΞΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.  Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 8-9-2021 στις 15.00 μ.μ. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης.

202107.27
0
0

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στους: (α) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και (β) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,…

202107.07
0
0

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2021

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα…

202106.25
0
0

Προκήρυξη 2/2021 ΔΕΔΔΗΕ 664 θέσεις αορίστου χρόνου

Η ΔΕΔΔΗΕ  προκηρύσσει την πλήρωση  με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων εξήντατεσσάρων (664)συνολικά θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 25 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον…