202009.02
0
0

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ


Απαιτείται υποβολή αιτήματος από τους εργαζόμενους προς τον εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσον (email,sms,τηλεφωνική επικοινωνία) και αποδοχή αυτού εφόσον είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εργασίας.