201712.20
0
0

Οι αλλαγές στο ΕΚΑΣ το 2018.

Μείωση του προϋπολογισμού για το ΕΚΑΣ από 238 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 σε 82 εκατ. ευρώ για το έτος 2018.