201906.04
0
0

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αιτήσεις που υποβάλλονται εντός 3 μηνών από την έκδοση τη κύριας σύνταξης θα λαμβάνουν επικουρική από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης.