201901.30
0
0

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΙΣΩ 13ο &14ο ΜΙΣΘΟ

Α)Μπορούν να προσφύγουν όλοι οι υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ Β) Το χρονικό διάστημα διεκδίκησης θα πρέπει να ανατρέχει από 1-1-2013 έως 31-12-2018