201909.18
0
0

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ-ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ 2018

Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.