201901.23
0
0

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ- ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Ευνοούνται περίπου 550.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα