201703.06
0
0

Εφάπαξ: ποιοι και πότε προβλέπεται να πληρωθούν

Κατά προτεραιότητα θα πληρωθούν ορισμένες κατηγορίες Εφάπαξ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017