202003.05
0
0

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Έναρξη επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας η 1-7-2020 Επισήμανση: Μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα έχουν ενταχθεί υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία