201806.20
0
0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Καλύπτεται από το Δημόσιο το σύνολο των εισφορών για δικαιούχους συντάξεων χηρείας που βρίσκουν εργασία.