201906.14
0
0

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

Με τη ρύθμιση ευνοούνται οι ασφαλισμένοι που οφείλουν στα ασφαλιστικά τους ταμεία και το ύψος της οφειλής δεν τους επέτρεπε να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.