201612.08
0
0

“Μαχαίρι” και συρρίκνωση σε επιδόματα

Πρόβλεψη περικοπής επιδόματος θέρμανσης και συρρίκνωσης των επιδομάτων που χορηγούνται από τον ΟΓΑ στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες από το 2018.