201601.19
0
0

Οι προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας για το νέο ασφαλιστικό

Οι μεγάλες αλλαγές για τους ασφαλισμένους όλων των Ταμείων, οι τεράστιες επιβαρύνσεις στους αυτοαπασχολούμενους και η ίδρυση Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο θα ενταχθούν όλα τα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ