201604.20
0
0

Μείωση Επικουρικών

Οι απαιτήσεις των Δανειστών για τα αναπηρικά επιδόματα και πως αυτές έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. SHOW MORE