201905.23
0
0

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

1. Ποσό σύνταξης μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου στις 12.5.2016 υπολογισμός σύνταξης επί του μεγαλύτερου ποσού 2. Ποσό σύνταξης μικρότερο του καταβαλλόμενου στις 12.5.2016 υπολογισμός σύνταξης με βάσει το καταβαλλόμενο