201102.08
0
0

Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α.

Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τον έλεγχο νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αναζήτηση πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010  “Πρόγραμμα Καλλικράτης”). Διαβάστε την εγκύκλιο κάνοντας κλικ στις ακόλουθες εικόνες:  

201012.02
0
0

Μετατάξεις προσωπικού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2α του άρθρου 256 ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

Στις 16-6-2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την μετάταξη του προσωπικού των Κρατικών Περιφερειών με την μορφή που αυτές υφίστανται στις αιρετές Περιφέρειες που ορίζονται βάσει των προβλέψεων του Προγράμματος Καλλικράτη. Το περιεχόμενο της ως άνω Εγκυκλίου είχε ως εξής: Αριθμός Εγκυκλίου: 10 ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΤΑΞΗ…

201010.04
0
0

Η επίλυση του προβλήματος πληρωμής των συμβασιούχων που έχουν δικαιωθεί με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Μέχρι πριν λίγους μήνες οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα και κυρίως στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων η εργασιακή σχέση αναγνωρίζονταν από τα ελληνικά πολιτικά Δικαστήρια με τελεσίδικες αποφάσεις ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντιμετώπιζαν εντελώς αδικαιολόγητα και αντίθετα με κάθε έννοια δικαίου την άρνηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου…

201007.29
0
0

Υπηρεσίες Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου (νομική υποστήριξη σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης)

Η έννοια του εργατολόγου δεν είναι αφηρημένη αλλά αντιστοιχεί στην παροχή σημαντικής νομικής συνδρομής στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος και στην όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσα γι’ αυτόν επίλυση τους.

201007.29
0
0

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΛΕΝ Θ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΛΕΝ Θ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με υποθέσεις Εργατικού Δικαίου, θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Πειθαρχικά Δημοσίων Υπαλλήλων και καταλογισμούς στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Κύριο μέλημά μας πάντοτε είναι η παροχή συνδρομής στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και η επίτευξη των  καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στην…