202008.04
0
0

Τι ισχύει για τις έγκυες εργαζόμενες;

Απάντηση: Ο εργοδότης πρέπει να συστήνει την απομάκρυνση εγκύων και οφείλει να καταβάλει το μισθό εκτός εάν η επιχείρηση αναστέλλει τη λειτουργία της με κρατική απόφαση.