201903.06
0
0

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 2019: ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ-ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμή επιδόματος ανά δίμηνο σε δόσεις.