201903.20
0
0

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 2019-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

-Πώς υποβάλλεται η αίτηση -Προϋποθέσεις δικαιούχων -Ποσά επιδόματος -Τρόπος καταβολής