201903.27
0
0

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι κατηγορίες που αφορά και ο τρόπος επανυπολογισμού των οφειλών