201911.04
0
0

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ.