201910.25
0
0

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ