202008.04
0
0

Είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να υπογράψει άδεια άνευ αποδοχών χωρίς τη συναίνεση του;

Απάντηση: Όχι δεν υπάρχει καμία τέτοια υποχρέωση.